Само за забава

Запознајте се со „Кејти и Ферди“

Запознајте се со „Кејти и Ферди“

Нашето кученце од неделата е од Нобелсвил, Индијана.

Соми, Кејти и сопственикот на Ферди пишува:

Никогаш не сум видел две татковски кутриња кои толку многу се сакаат едни со други. Нашата Кејти толку многу го сака својот голем брат Ферди, 16 месечен Златен. Дали таа навистина знае дека тој е нејзиниот постар брат? Кога има слободно време, таа не сака да биде одвоена од него.

Ако сакате да го доставите вашето кученце, нашите уредници ќе изберат по едно кутре секоја недела. Кликни тука да ги доставите приказната и фотографијата за кученцето.

Приказната за кученца може да вклучува нешто што сакате да кажете за вашето кученце. Зошто тој или таа е посебен, како го најдовте него или неа, што сакате. Нашите уредници ќе изберат по едно кутре секоја недела.

Кликнете овде за да ги видите другите "Кутре на неделата".