Општо

Чипи кучето добра ноќ

Чипи кучето добра ноќ

Чипи кучето добра ноќ слика, чипна ноќна слика и чипна.

Ознака:

Мама.

Време е за спиење, мила. Моето време за спиење. Пред спиење на девојчето на мама.

Сега сака да и пеам песна пред спиење.

Секоја вечер ми вели „Пеј ми песна, мамо. Пеј ми песна“.

Јас и велам не, не, не. И таа плаче. Таа плаче навистина гласно. Време е за спиење. Време е за нејзината дремка. Време е за нејзината дремка.

Ѝ кажувам време за дремка, мила. Време за дремки.

Таа трча низ собата. Таа ме фаќа за нозете. Таа ми ги влече нозете. Таа ме фаќа за нозете. Таа ми ги влече нозете. Таа ми ги турка нозете. Таа ми ги турка нозете. Таа трча во кругови. Таа трча во кругови.

Таа го зема нејзиниот кревет. Таа го зема нејзиниот кревет.

Ја легнав. Ја легнав.

Таа ги отвора очите. Таа ги отвора очите. Таа ги затвора очите. Таа ги затвора очите. Таа заспива. Таа заспива.

Го земам нејзиниот кревет. Го земам нејзиниот кревет. Ја гушкам. Ја гушкам. Ја гушкам. Ја гушкам. Ја пеам нејзината песна. Ја пеам нејзината песна. Ја пеам нејзината песна. Ја пеам нејзината песна.

Добра ноќ, душо.

Мама вели добра ноќ, мамо. Добра ноќ, мамо.

Имаше еднаш. Имаше еднаш. Време кога и пеев песна. Јас и пеев песна. Време кога таа ми пееше песна. Таа ми испеа песна.

Песни и спомени, душо. Песни и спомени.

Тоа е она што го сакам кај моето мало бебе. Таа е тип на дете за песна и сеќавање.

И сега моето бебе длабоко спие.

Така е и моето бебе.

Така е и моето бебе.

Те сакам душо.

Мамо.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо.“

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.

„Мамо“.


Погледнете го видеото: Tavitjan Brothers u0026 Nina Badric - Ne kazuvaj Libe dobra nok (Јануари 2022).