Општо

Колку слогови кај кучето

Колку слогови кај кучето

Колку слогови кај кучето?

Кој е зборот за „куче“?

Кога го кажуваме зборот „куче“, колкав е бројот на слогови? Бројот на слогови кај кучето е 2. Тој е нагласен на вториот слог. d во куче е двобуларен алофон на i во куче. Дибуларниот алофон на i во зборот куче не го менува бројот на слогови.

Кој е зборот за „мачка“?

Кога го кажуваме зборот „мачка“, колкав е бројот на слогови? Зборот мачка има 2 слога. Првиот слог е самогласната буква а, а вториот слог е согласката в. Зборот мачка има 6 согласки и 6 самогласки.

Кој е зборот за „казуарија“?

Кога ќе го кажеме зборот „казуари“, колкав е бројот на слогови? Зборот казуа има 3 слога. Зборот казуари има 5 согласки и 3 самогласки.

Кој е зборот за „канаринци“?

Кога го кажуваме зборот „канаринци“, колкав е бројот на слогови? Зборот канаринец има 2 слога. Зборот канари има 4 согласки и 2 самогласки.

Кој е зборот за „пингвин“?

Кога го кажуваме зборот „пингвин“, колкав е бројот на слогови? Зборот пингвин има 4 слогови. Зборот пингвин има 5 согласки и 4 самогласки.

Кој е зборот за „ему“?

Кога го кажуваме зборот „ему“, колкав е бројот на слогови? Зборот ему има 2 слога. Зборот ему има 5 согласки и 2 самогласки.

Кој е зборот за „кокошка“?

Кога го кажуваме зборот „кокошка“, колкав е бројот на слогови? Зборот пилешко има 5 слогови. Зборот пилешко има 4 согласки и 2 самогласки.

Кој е зборот за „краниум“?

Кога ќе го кажеме зборот „краниум“, колкав е бројот на слогови? Зборот краниум има 2 слога. Зборот краниум има 6 согласки и 2 самогласки.

Кој е зборот за „патка“?

Кога го кажуваме зборот „патка“, колкав е бројот на слогови? Зборот патка има 1 слог. Зборот патка има 3 согласки и 2 самогласки.

Кој е зборот за „був“?

Кога го кажуваме зборот „був“, колкав е бројот на слогови? Зборот був има 3 слога. Зборот був има 4 согласки и 2 самогласки.

Кој е зборот за „гулаб“?

Кога го кажуваме зборот „гулаб“, колкав е бројот на слогови? Зборот гулаб има 2 слога. Зборот гулаб има 4 согласки и 2 самогласки.

Кој е зборот за „врапче“?

Кога го кажуваме зборот „врапче“, колкав е бројот на слогови? Зборот врабец има 1 слог. Зборот врабец има 2 согласки и 1 самогласка.

Кој е зборот за „папаја“?

Кога го кажуваме зборот „папаја“, колкав е бројот на слогови? Зборот папаја има 2 слога. Зборот папаја има 4 согласки и 2 самогласки.

Кој е зборот за „тигар“?

Кога го кажуваме зборот „тигар“, колкав е бројот на слогови? Зборот тигар има 4 слога. Зборот тигар има 2 согласки и 2 самогласки.

Кој е зборот за „кокос“?

Кога го кажуваме зборот „кокос“, колкав е бројот на слогови? Зборот кокос има 2 слога. Зборот кокос има 3 согласки и 1 самогласка.

Кој е зборот за „кокошка“?

Кога го кажуваме зборот „кокошка“, колкав е бројот на слогови? Зборот пилешко има 3 слога. Зборот пилешко има 5 согласки и 1 самогласка.

Кој е зборот за „коњ“?

Кога го кажуваме зборот „коњ“, колкав е бројот на слогови? Зборот коњ има 4 слога. Зборот коњ има 4 согласки и 1 самогласка.

Кој е зборот за „пеперутка“?

Кога го кажуваме зборот „пеперутка“, колкав е бројот на слогови? Зборот пеперутка има 3 слога. Зборот пеперутка има 4 согласки и 1 самогласка.

Кој е зборот за „глувци“?

Кога го кажуваме зборот „глувци“, колкав е бројот на слогови? Зборот глувци има 2 слога. Зборот глувци има 2 согласки и 2 самогласки.

Кој е зборот за „стаорец“?

Кога го кажуваме зборот „стаорец“, колкав е бројот на слогови? Зборот стаорец има 5 слогови. Зборот стаорец има 5 согласки и 1 самогласка.

Кој е зборот за „јагода“?

Кога го кажуваме зборот „јагода“, колкав е бројот на слогови? Зборот јагода има 4 слога. Зборот јагода има 3 согласки и 1 самогласка.

Кој е зборот за „роза“?

Кога го кажуваме зборот „роза“, колкав е бројот на слогови? Зборот роза има 4 слога. Зборот роза има 2 согласки и 2 самогласки.

Кој е зборот за „лав“?

Кога го кажуваме зборот „лав“, колкав е бројот на слогови? Зборот лав има 5 слогови. Зборот лав има 2 согласки и 3 самогласки.

Кој е зборот за „јаболко“?

Кога го кажуваме зборот „јаболко“, колкав е бројот на слогови? Зборот јаболко има 5 слогови. Зборот јаболко има 2 согласки и 3 самогласки.

Кој е зборот за „дрво“?

Кога го кажуваме зборот „дрво“, колкав е бројот на слогови? Зборот дрво има 4 слога. Зборот дрво има 1 согласка и 3 самогласки.

Кој е зборот за „јајце“?

Кога го кажуваме зборот „јајце“, колкав е бројот на слогови? Зборот јајце има 3 слога. Зборот јајце има 2 согласки и 1 самогласка.

Кој е зборот за „глувче“?

Кога го кажуваме зборот „глувче“, колкав е бројот на слогови? Зборот глушец има 2 слога. Зборот глушец има 3 согласки и 1 самогласка.

Кој е зборот за „мачка“?

Кога го кажуваме зборот „мачка“, колкав е бројот на слогови? Зборот мачка има 2 слога. Зборот мачка има 3 согласки и 1 самогласка.

Кој е зборот за „кататоничен“?

Кога го кажуваме зборот „кататоничен“, колкав е бројот на слогови? Зборот кататоничен има 4 слогови. Зборот кататоничен има 2 согласки и 2 самогласки.

Кој е зборот за „густативен“?

Кога ќе го кажеме зборот „густаторски“, колкав е бројот на слогови? Зборот вкусен има 5 слогови. Зборот вкусен има 1 согласка и 4 самогласки.

Кој е зборот за „мускули“?

Кога ќе го кажеме зборот „мускули“, кој е бројот


Погледнете го видеото: Къде умират изоставените кучета на Варна 3? Full HD (Јануари 2022).