Општо

Совети за спречување на ЕПМ

Совети за спречување на ЕПМ

Коњски протозоален миелитис е уништувачка болест. Постојат неколку работи што можете да ги направите за да спречите EPM. Не дозволувајте вашиот коњ тесно да комуницира со опозумите. Безбедна храна на места каде што опозумите и птиците немаат пристап. Стапирајте ги и отстранете ги опозициите на далечни локации. Минимизирајте ги штетниците и инсектите (лебарките), кои можат потенцијално да дејствуваат за ширење на заразни спороцисти.

Ако е можно, на коњите не треба да им се дозволува да пијат од бавни текови или застојани езерца (особено во шумски места). Превентивните мерки треба да вклучуваат и стратегии за минимизирање на бројот на стаорци и глувци во плевни и на места каде што се чува добиточна храна.

За повеќе информации, ве молиме, прочитајте ја статијата Продотозорен миелоенцефалитис


Погледнете го видеото: Сѐ мора да е чисто и дезинфицирано! Видео за одржување на хигиената во дом со бебе. Дома со Леа (Јануари 2022).